NOVINKA
Trioderm CARE dezinfekce na ruce 1l

Trioderm CARE dezinfekce na ruce 1l

Popis produktu

Dezinfekční prostředek vyráběný podle specifikací Světové zdravotnické organizace (WHO). Přípravek účinně a rychle (60s) hubí široké spektrum bakterií, plísní a virů. Trioderm od Aveflor je vyráběn...

zobrazit celý popis

Původní cena: 249,00 Kč

Vaše cena: 244,02 Kč

Cena bez DPH 201,67 Kč

Ušetříte: 2% / 4,98 Kč

Vaše cena s DPH po přihlášení od: 239,04 Kč

AKCE 1+1

BULLETIN ORD 11.10.-31.12.2021

Dostupnost: > 5  ks

Výrobce:

Kód: IX991002


Dezinfekční prostředek vyráběný podle specifikací Světové zdravotnické organizace (WHO). Přípravek účinně a rychle (60s) hubí široké spektrum bakterií, plísní a virů.

Trioderm od Aveflor je vyráběn z čistě certifikovaných surovin určených pro zdravotnictví čímž se odlišuje od jiných produktů stejného jména. Roztok je tak šetrnější k pokožce, po aplikaci ruce nepálí, nejsou extrémně vysušené, přípravek nezapáchá nepříjemně po lihu nebo peroxidu.

Dezinfekce je určena primárně k dezinfekci rukou, lze ji také použít pro rychlou dezinfekci postřikem.

Balení: 1 l

Výrobce: AveflorÚčinné látky: Ethanol (denaturovaný) 79,6 % hm., peroxid vodíku (3%) 5,0 % hm.
Osoba odpovědná za dodání biocidního přípravku na trh: AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

Typ složení: Roztok

Návod k použití: Přípravku používejte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

Bezpečnostní opatření: Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstím vody; poraďte se s lékařem.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.

Nebezpečí: Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o po užitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Č. povolení ECHA: CZ-2020-55-04
Dokumenty ke stažení

Mohlo by Vás zajímat

Po slevě 2 190,00 Kč

Základní cena: 2 579,00 Kč

> 5  ks
Kód: OC81145

Po slevě 214,62 Kč

Základní cena: 219,00 Kč

> 5  ks
Kód: OC81056

Po slevě 332,22 Kč

Základní cena: 339,00 Kč

> 5  ks
Kód: OC81112

Po slevě 339,00 Kč

Základní cena: 409,00 Kč

> 5  ks
Kód: OC81054

Po slevě 342,02 Kč

Základní cena: 349,00 Kč

> 5  ks
Kód: OC81143

Po slevě 67,62 Kč

Základní cena: 69,00 Kč

> 5  ks
Kód: IX991001

Po slevě 499,00 Kč

Základní cena: 719,00 Kč

> 5  ks
Kód: OC81144

Po slevě 3 420,20 Kč

Základní cena: 3 490,00 Kč

na objednávku
Kód: OCbalQ2

Po slevě 1 890,00 Kč

Základní cena: 2 289,00 Kč

> 5  ks
Kód: OC81025

Po slevě 1 159,00 Kč

Základní cena: 1 219,00 Kč

4  ks
Kód: OC81058